Aragon, d.o.o.
Raziskovanje in na?rtovanje

Address:
Zaloška cesta 69
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Telephone: +386 1 547 17 01
Fax: +386 1 547 17 50

Information: Direktor: Janko Ho?evar
Mati?na številka: 1363034
Št.registrskega vpisa:1/31441/00
Višina osnovnega kapitala: 2.100.000 SIT
ID številka za DDV: SI34349626
Zavezanec za DDV: Da
Transakcijski ta?un: 02010-0052228452 (NLB)