Ekipo Aragon sestavljajo (po abecedi): Anja Perko, Barbara Borlak, Hana Turnšek, Jana Prešeren, Janja Nared, Janko Hočevar, Katja Sušnik, Lucija Zorko, Miha Grešak, Mojca Venek, Samo Korošec, Simona Napotnik, Toni Gril, Urša Lutman, Žiga Kustec.
 
Raznolika izobrazbena struktura (družboslovna informatika, ekonomija, komunikologija, organizacijska informatika, politologija, psihologija, sociologija) zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev nam omogoča uporabo širokega spektra teoretskih konceptov, raziskovalnih metod ter interpretativnih pristopov.