Vsebinska področja delovanja lahko razdelimo na:
 
  • tržno raziskovanje, 
  • raziskovanje blagovnih znamk, imidža podjetij,
  • organizacijsko in medorganizacijsko raziskovanje,
  • raziskave za potrebe načrtovanja in vrednotenja komunikacijskih aktivnosti ter
  • raziskave za potrebe strateškega marketinškega načrtovanja.