Podjetje Aragon razpolaga  z lastnim:
opremljenost_slika01.jpg
  • telefonskim studijem za računalniško podprto telefonsko anketiranje z 48 postajami,
  • prostorom za izvedbo intervjujev in fokusnih skupin opremljenim z vso potrebno AV tehnologijo,
  • strežnikom za izvajanje spletnih anket in raziskav.
  • spletnim panelom Plusplet