• Podjetje Aragon je bilo ustanovljeno leta 1999. Ukvarjamo se s tržnim raziskovanjem, načrtovanjem in svetovanjem za potrebe sprejemanja dobrih poslovnih odločitev. Poudarek pri našem delu je ustvarjalna strokovnost.
  • Raznolika izobrazba zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev omogoča uporabo širokega spektra teoretskih konceptov, raziskovalnih metod ter interpretativnih pristopov. Ker uporabljamo sodobne in inovativne tehnike, smo enako močni tako v kvalitativnih kot tudi v kvantitativnih pristopih raziskovanja.
  • Aktivno sodelujemo v raziskovalno strokovnih združenjih: AMA, DMS, ESOMAR, SOZ in se redno udeležujemo nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanj: ESOMAR, Slovenska marketinška konferenca, Slovenski marketinški fokus, SOF, Effie, Golden drum, Media Meeting, SEMPL, SKIM, Sawtooth Software.