Odkrivamo poti med vzroki in posledicami

Razumemo razmišljanje, občutenje in vedenje ljudi. Iz množice podatkov ustvarimo enostavno razumljive in privlačno berljive zgodbe. Tako vam omogočamo sprejemati optimalne poslovne odločitve.

 

 

KAKO RAZISKUJEMO

Kvalitativno

Kvalitativne metode raziskovanja (skupinske diskusije, intervjuje, spremljano nakupovanje, ORC – spletne forume, etnografijo ipd.) uporabimo, ko želimo pridobiti poglobljen uvid v percepcijo, prakse, želje in pričakovanja potrošnikov. Ko želimo odgovoriti na vprašanja tipa: Zakaj? Kako? Na kakšen način?

Kvantitativno

Kvantitativne metode raziskovanja uporabimo, ko želimo s pomočjo uporabe strukturiranega anketnega vprašalnika na večjem vzorcu pridobiti statistično reprezentativne podatke. Ko želimo odgovoriti na vprašanje tipa: Koliko?

Nevromarketing

Z uporabo EEG in eye tracking tehnologije prejmemo poglobljen uvid v možgansko aktivnost in nezavedno potrošnikov. Ugotovimo lahko, kaj se zares dogaja v možganih ljudi ob srečanju z blagovnimi znamkami, z njihovim oglaševanjem in ostalimi marketinškimi aktivnostmi.

Conjoint

Conjoint eksperiment nam omogoča odgovoriti na vprašanje, kakšne lastnosti in ceno naj ima izdelek / storitev, da bo njegov nastop na trgu optimalen. Omogoča pripravo »kaj pa če« scenarijev. S pomočjo simulatorja (ki ga izdelamo s pomočjo zbranih anketnih podatkov) lahko ugotavljamo spremembe, ki se zgodijo pri nakupnem odločanju, če se določene lastnosti izdelka / storitve spremenijo.

Storytelling

V naravi ljudi je, da si zgodbe zapomnimo, podatke pa pozabimo. Zato iz množice podatkov ustvarjamo enostavno razumljive in privlačno berljive zgodbe. Pri tem uporabljamo infografike, ilustracije, slikovne kolaže, videe in animacije.

Spletni panel

Za izvedbo spletnega anketiranja uporabljamo lastni spletni panel Plusplet. To je skupnost posameznikov, ki radi izražajo svoje mnenje in sodelujejo v spletnih anketah. Po spolu, starosti in regijski strukturi odseva populacijo Slovenije in je statistično reprezentativen. To pomeni, da so rezultati raziskave na vzorcu »panelistov« podobni, kot bi bili rezultati na celotni populaciji.

VODNIK PO METODAH IN VSEBINAH TRŽNEGA RAZISKOVANJA

Se vam porajajo naslednja vprašanja?
Kako izvajamo…

 

TESTE KONCEPTOV

zasnova izdelka, zasnova okusa, zasnova dizajna embalaže, zasnova oglaševalskih kreativ, zasnova cenovnega pozicioniranja

EVALVACIJO PERFORMANCE BLAGOVNE ZNAMKE / TRŽNEGA KOMUNICIRANJA

test percepcije in pozicije blagovne znamke, merjenje učinkovitosti oglaševanja, brand track

UPRAVLJANJE POTROŠNE IZKUŠNJE

segmentacija potrošnikov, spremljanje nakupov, testi uporabnosti spletnih strani in aplikacij

RAZISKAVE NAMENJENE PODPORI EVALVACIJE POTROŠNE IZKUŠNJE

skrivnostni kupec, raziskava zadovoljstva

Vpišite svoj elektronski naslov in pričnite prebirati Aragonov Vodnik po metodah in vsebinah tržnega raziskovanja.

USPEŠNE ZGODBE

NAŠ NAVDIH

“Večina ljudi je prepričanih, da so tržne raziskave stvar vprašalnikov, vzorcev, računalniških algoritmov, številk in odstotkov, deležev in stolpcev. A v resnici so tržne raziskave predvsem stvar ljudi. Raziskovalci poskušamo razumeti in razložiti najgloblje vzgibe, ki vodijo razmišljanje, občutenje ter vedenje ljudi. S tem vpogledom pomagamo odločevalcem v podjetjih in organizacijah, da laže predvidijo dogodke v prihodnosti. Tako preprosto je bistvo raziskovalnega dela; seveda pa pri njem raziskovalci uporabljamo vrsto kompleksnih metod in postopkov. Jasno je, nimamo kristalne krogle, ki bi ponujala vse odgovore na vsa vprašanja, lahko pa poiščemo koristne odgovore na pravilno zastavljena vprašanja. Če razmišljam o svojem poklicu in svojem poslanstvu, mi je še najbliže naslednja definicija: raziskovalci vidimo tisto, kar lahko vidijo vsi, in pri tem pomislimo na nekaj, na kar prej ni pomislil še nihče.”

O ARAGONU

Smo ena izmed vodilnih slovenskih tržno-raziskovalnih agencij. Za vas že vse od leta 1999 raziskujemo trg, vam svetujemo in pomagamo sprejemati optimalne marketinške in poslovne odločitve.

Pri delu nas ženeta radovednost in ustvarjalna strokovnost. Zato raziskujemo s pomočjo širokega spektra naprednih raziskovalnih pristopov.

Za izvedbo anketiranja uporabljamo lasten spletni panel Plusplet, ki po spolu, starostnih skupinah in regijski strukturi odseva populacijo Slovenije.

zvestih naročnikov

izvedenih raziskav

popitih kav na leto

leta skupnih izkušenj

V sodelovanju z našimi naročniki smo prejemniki številnih Effie nagrad.
Aktivno sodelujemo v raziskovalno strokovnih združenjih: ESOMAR, AMA, DMS, SOZ in se redno udeležujemo nacionalnih ter mednarodnih strokovnih srečanj: ESOMAR, SMK, Marketinški fokus, SOF, Effie, Golden drum, Media Meeting, SEMPL, SKIM, Sawtooth Software.
V sodelovanju z našimi naročniki smo prejemniki številnih Effie nagrad.
Aktivno sodelujemo v raziskovalno strokovnih združenjih: ESOMAR, AMA, DMS, SOZ in se redno udeležujemo nacionalnih ter mednarodnih strokovnih srečanj: ESOMAR, SMK, Marketinški fokus, SOF, Effie, Golden drum, Media Meeting, SEMPL, SKIM, Sawtooth Software.
Aragon d.o.o.
Naslov: Ulica 28. maja 49, Ljubljana
Telefon: +386 1 547 17 08
E-pošta: info@aragon.si
Splet: www.aragon.si
Spletni portal: plusplet.com