KVANTITATIVNO RAZISKOVANJE

Kvantitativne metode raziskovanja uporabimo, ko želimo s pomočjo uporabe strukturiranega anketnega vprašalnika na večjem vzorcu pridobiti statistično reprezentativne podatke. Ko želimo odgovoriti na vprašanje tipa: Koliko?

KDAJ KVANTITATIVNO?

Ko želimo s pomočjo uporabe strukturiranega vprašalnika na večjem vzorcu pridobiti statistično reprezentativne podatke.

Ko želimo odgovoriti na vprašanje tipa Koliko?

KATERE PRISTOPE ZBIRANJA PODATKOV OBIČAJNO UPORABLJAMO?

SPLETNO
ANKETIRANJE

TERENSKO
ANKETIRANJE

TELEFONSKO
ANKETIRANJE

VZORČENJE

Pri kvantitativnem raziskovanju uporabljamo večje vzorce, ki so statistično reprezentativni: to pomeni, da lahko podatke posplošimo na celotno populacijo.

Pri kvantitativnem postopku vzorčenja  je najpomembneje, da lastnosti vzorca odsevajo izbrane lastnosti preučevane populacije. Običajno uporabljamo enostavni slučajni vzorec, kjer enote (anketirance) naključno izbiramo z vzorčnega okvira (npr. posamezniki, stari med 20 in 40 let).

Velikost vzorca vedno zavisi od raziskovalnega problema in opredelitve ciljne skupine za raziskavo. Stališča več podskupin anketirancev ko raziskujemo, večji vzorec potrebujemo.