NEVROMARKETING

EEG

EYE TRACKING

Z uporabo EEG in eye tracking tehnologije prejmemo poglobljen uvid v možgansko aktivnost in nezavedno potrošnikov. Ugotovimo lahko, kaj se zares dogaja v možganih ljudi ob srečanju z blagovnimi znamkami, z njihovim oglaševanjem in ostalimi marketinškimi aktivnostmi.

KDAJ EEG?

Ko želimo preučiti potrošnikov kognitivni in senzomotorični odziv.

Kot komplementarna metoda pri testiranju:

 • TV in tiskanih oglasov,
 • embalaž,
 • direktne pošte,
 • uporabniške izkušnje pri uporabi spletnega mesta,
 • postavitvah izdelkov v trgovini, ipd.

Ko želimo preučiti potrošnikov kognitivni in senzomotorični odziv.

 

Kot komplementarna metoda pri testiranju:

 • TV in tiskanih oglasov,
 • embalaž,
 • direktne pošte,
 • uporabniške izkušnje pri uporabi spletnega mesta,
 • postavitvah izdelkov v trgovini, ipd.

KAKO NAM POMAGA?

S pomočjo EEG testiranja lahko raziskovalec natančno določi, kolikšna je posameznikova pozornost, kognitivna obremenjenost in kakšen je emocionalni odziv ob izpostavljenosti določenemu dražljaju.

NEVRO EFEKT V ČASOVNI TOČKI

agregirani EEG podatki za emocionalni odziv, pozornost in kognitivno obremenjenost v obliki video posnetka

agregirani eye tracking podatki dinamična vizualizacija poteka pogleda in področij, ki pritegnejo pozornost v obliki video posnetka

interpretacija rezultatov

a) emocionalni odziv
b) pozornost
c) kognitivna obremenjenost
d) pot in fiksacije pogleda „v roju“ (bee swarn)

NAŠA OPREMA

NEFF MATRIKA

NEFF indikator uporabljamo za merjenje nevro učinkovitosti oglaševanja. Je agregirani indikator nevro učinkovitosti in omogoča oceno uspešnosti določenega oglasa v primerjavi z ostalimi oglasi iz Aragonove baze podatkov.

Sestavljen je iz indikatorja emocionalnega odziva, pozornosti in kognitivnega efekta. Vrednosti NEFF indikatorja so predstavljene na lestvici od 0 do 100. Višja kot je vrednost, večja je učinkovitost oglasa. Vrednost 100 pomeni maksimalne vrednosti na vseh indikatorjih skozi celotno trajanje oglasa.

KDAJ EYETRACKING?

Ko želimo preučiti potrošnikov senzomotorični odziv.

Kot komplementarna metoda pri testiranju:

 • TV in tiskanih oglasov,
 • embalaž,
 • direktne pošte,
 • uporabniške izkušnje pri uporabi spletnega mesta,
 • postavitvah izdelkov v trgovini, ipd.

Ko želimo preučiti potrošnikov senzomotorični odziv.

 

Kot komplementarna metoda pri testiranju:

 • TV in tiskanih oglasov,
 • embalaž,
 • direktne pošte,
 • uporabniške izkušnje pri uporabi
  spletnega mesta,
 • postavitvah izdelkov v
  trgovini, ipd.

KAKO NAM POMAGA?

S pomočjo eye trackinga lahko natančno določimo, kateri deli vizualnega dražljaja pritegnejo pozornost gledalca, kako dolgo se njegov pogled ustavi na določenem stimulu in kako poteka celotna pot gledalčevega pogleda.

NAŠA OPREMA