ONLINE PANEL

We use our own Plusplet online panel to conduct the online survey. This is a community of individuals who like to express their opinions and participate in online surveys. It reflects the population of Slovenia in terms of gender, age and regional structure and is statistically representative. This means that the results of a survey on a sample of “panelists” are similar to what the results would be on the population as a whole.

ZAKAJ SPLETNI PANEL?

Anketiranje v okviru spletnega panela nam omogoča dosledno rabo verjetnostnega vzorca (enostavni slučajni vzorec), saj je struktura članov spletnega panela nacionalno reprezentativna.

V kolikor se anketiranje izvaja na specifičnih spletnih straneh, med Facebook prijatelji, člani mailing list in podobno (neverjetnostni priložnostni vzorec), je izvedba anketiranja seveda cenejša. Vendar pa rezultatov tako pridobljenih podatkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo.

Naš spletni panel, kot tudi postopki spletnega anketiranja, je oblikovan v skladu s smernicami Združenja raziskovalnih agencij ESOMAR.

Primer:

% anketirancev, ki enkrat mesečno ali pogosteje pije ustekleničene vode z okusom

45%

80%

60%

Spletni panel Plusplet

enostavni slučajni vzorec

n=300

vzorčni okvir: populacija med 15 in 65 let

Spletna anketa, e-mail

priložnostni vzorec

n=300

vzorčni okvir: seznam e-mail naslovov (pridobljen v nagradni igri naročnika)

Facebook anketa

priložnostni vzorec

n=100

vzorčni okvir: FB prijatelji naročnika

Primer:

% anketirancev, ki enkrat mesečno ali pogosteje pije ustekleničene vode z okusom

45%

Spletni panel Plusplet

enostavni slučajni vzorec

n=300

vzorčni okvir: populacija med 15 in 65 let

80%

Spletna anketa, e-mail

priložnostni vzorec

n=300

vzorčni okvir: seznam e-mail naslovov (pridobljen v nagradni igri naročnika)

60%

Facebook anketa

priložnostni vzorec

n=100

vzorčni okvir: FB prijatelji naročnika