QUALITATIVE RESEARCH

Qualitative research methods (group discussions, interviews, guided shopping, ORC – online forums, ethnography, etc.) are used when we want to gain in-depth insight into consumers’ perceptions, practices, preferences, and expectations. When we want to answer questions like: Why? How? In which way?

KDAJ KVALITATIVNO?

Ko želimo pridobiti poglobljen uvid v percepcijo, prakse, želje in pričakovanja potrošnikov.

Ko želimo odgovoriti na vprašanja tipa Zakaj? Kako? Na kakšen način?

Ko želimo ne le analizirati potrošne prakse, temveč jih tudi interpretirati – poiskati vzroke zanje

KATERE KVALITATIVNE PRISTOPE OBIČAJNO UPORABLJAMO?

OPAZOVANJE

s poročanjem, z/brez udeležbe, videografija

ANALIZA “NEMIH DOKAZOV”

dnevniki, forumi, blogi, fotografije, posnetki, živl. Okolje, netnografija,
semiotika

INDIVIDUALNI INTERVJUJI

standardni, etnografski (na domu; dan z …), ulični, zmet, spletni

SKUPINSKE DISKUSIJE

standardne, male / super, naravne, kreativne, tekmovalne

ORC (SPLETNI FORUM)

odprtega / zaprtega tipa, dolgoročni / kratkoročni

VZORČENJE

V okviru kvalitativnega raziskovanja uporabljamo manjše vzorce, ki niso statistično reprezentativni. Pri kvalitativnem postopku vzorčenja je namreč najpomembneje v vzorec zajeti ustrezne posameznike, ki bodo lahko podali najbolj poglobljene odgovore na raziskovalna vprašanja.

Velikost vzorca zavisi od raziskovalnega problema in opredelitve ciljne skupine; npr. skupinska diskusija običajno šteje med 6 in 8 udeležencev.
Če so vzorci preveliki, se odgovori udeležencev pričnejo ponavljati in ne prispevajo dodane vrednosti k uvidu v raznorodne vidike raziskovalnega problema.