SPLETNI PANEL

Za izvedbo spletnega anketiranja uporabljamo lastni spletni panel Plusplet. To je skupnost posameznikov, ki radi izražajo svoje mnenje in sodelujejo v spletnih anketah. Po spolu, starosti in regijski strukturi odseva populacijo Slovenije in je statistično reprezentativen. To pomeni, da so rezultati raziskave na vzorcu »panelistov« podobni, kot bi bili rezultati na celotni populaciji.

ZAKAJ SPLETNI PANEL?

Anketiranje v okviru spletnega panela nam omogoča dosledno rabo verjetnostnega vzorca (enostavni slučajni vzorec), saj je struktura članov spletnega panela nacionalno reprezentativna.

V kolikor se anketiranje izvaja na specifičnih spletnih straneh, med Facebook prijatelji, člani mailing list in podobno (neverjetnostni priložnostni vzorec), je izvedba anketiranja seveda cenejša. Vendar pa rezultatov tako pridobljenih podatkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo.

Naš spletni panel, kot tudi postopki spletnega anketiranja, je oblikovan v skladu s smernicami Združenja raziskovalnih agencij ESOMAR.

Primer:

% anketirancev, ki enkrat mesečno ali pogosteje pije ustekleničene vode z okusom

45%

80%

60%

Spletni panel Plusplet

enostavni slučajni vzorec

n=300

vzorčni okvir: populacija med 15 in 65 let

Spletna anketa, e-mail

priložnostni vzorec

n=300

vzorčni okvir: seznam e-mail naslovov (pridobljen v nagradni igri naročnika)

Facebook anketa

priložnostni vzorec

n=100

vzorčni okvir: FB prijatelji naročnika

Primer:

% anketirancev, ki enkrat mesečno ali pogosteje pije ustekleničene vode z okusom

45%

Spletni panel Plusplet

enostavni slučajni vzorec

n=300

vzorčni okvir: populacija med 15 in 65 let

80%

Spletna anketa, e-mail

priložnostni vzorec

n=300

vzorčni okvir: seznam e-mail naslovov (pridobljen v nagradni igri naročnika)

60%

Facebook anketa

priložnostni vzorec

n=100

vzorčni okvir: FB prijatelji naročnika