Poudarki iz COVID 19 Insight #vol7 raziskave, ki je bila opravljena v tednu od 15. 5. do 18. 5. na Aragonovem spletnem panelu Plusplet na vzorcu 1.023 oseb (struktura vzorca po spolu, starosti in regiji ustreza splošni populaciji):

I. Slovenci večinoma niso naklonjeni sledljivosti mobilnim napravam za potrebe omejevanja okužb s koronavirusom.

Ko gre za odnos do sledljivosti mobilnim napravam za potrebe omejevanja okužb s koronavirusom, 66 % Slovencev meni, da gre za grob poseg v človekovo zasebnost in kršenje človekovih pravic. Slaba tretjina (31 %) Slovencev pa meni, da gre pri možnosti sledljivosti mobilnim napravam za nujen ukrep pri omejevanju širjenja okužb.

Aplikacijo, ki bi omogočala sledljivost mobilni napravi za potrebe omejevanja okužb (ki bi nadzornim organom npr. policiji, inšpektoratu, ZZZS, NIJZ sporočala osebne podatke in podatke o zdravstvenem stanju ter o lokaciji posameznika), bi si bilo pripravljeno namestiti 30 % Slovencev, 64 % pa si jih take aplikacije ne bi želelo namestiti.

Ko gre za različne tipe aplikacij, ki pomagajo pri omejevanju koronavirusa, Slovenci v večji meri podpirajo funkcionalnosti aplikacij, ki služijo informiranju. Tako jih 50 % podpira uporabo aplikacije, ki posameznika obvesti, če je bil v stiku z okuženo osebo, 42% pa bi jih podprlo aplikacijo, ki omogoča nadzor in sledenje gibanje okužene osebe za čas karantene. 27% Slovencev podpira uporabo aplikacije, ki odredi, da okužena oseba nadzornim organom nenapovedano s telefonom pošlje t.i. »selfi« kot dokazilo, da upošteva karanteno. 20% Slovencev podpira aplikacijo, ki zbira podatke in informacije o zdravstvenem stanju vseh državljanov, 18% pa jih podpira aplikacijo, ki omogoča, da mobilni operaterji nadzornim organom sporočajo podatke o lokaciji in gibanju vseh državljanov.