Nekaj najbolj zanimivih izsledkov Vseslovenske raziskave Covid-19 Insight: 

Kako je epidemija vplivala na razpoloženje Slovencev, na občutek strahu in zaskrbljenosti?

Kakšne so predvidene spremembe potrošnih navad?

Kolikšna je podpora različnih svežnjev ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa med Slovenci? Tega vprašanja smo se lotili s conjoint analizo, kimomogoča tudi what-if ali scenarijske analize.

Kakšen je po mnenju Slovencev vpliv koronavirusa na gospodarstvo?